mkss
KP mládeže v rapid šachu Grand Prix
11. 1. 2015
van
Pěkný vstup do nového roku
16. 1. 2015