Open Karviná 2013
30. 6. 2013
Štiavnický šachový festival
7. 7. 2013